Štampanje

Pregled BRAVIA Sync

Ako se uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. Blu-ray plejer, AV prijemnik) poveže HDMI kablom, ovaj TV vam omogućava da upravljate uređajem pomoću daljinskog upravljača TV-a.