Štampanje

Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje sa TV-om (bez potrebe za bežičnim ruterom)

Možete povezati TV i uređaj bežično, bez upotrebe bežičnog rutera, i onda reprodukovati video materijal, fotografije i muziku koji su uskladišteni na vašem uređaju, direktno na TV.

  1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].
  2. Izaberite naziv TV-a prikazan na TV ekranu sa Wi-Fi Direct uređajem.
    Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku].
  3. Aktivirajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaj da biste ga povezali sa TV-om.
  4. Pošaljite sadržaj sa Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaja na TV.
    Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Ako povezivanje nije uspešno

Kada se prikaže ekran režima pripravnosti za Wi-Fi Direct podešavanje, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku] i sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste povezali drugi uređaj

Sledite korake iznad da biste povezali uređaje. Istovremeno može da se poveže do 10 uređaja. Da biste povezali još jedan uređaj kada je već povezano 10 uređaja, isključite uređaj koji vam nije neophodan, a zatim povežite drugi uređaj.

Da biste promenili naziv TV-a prikazan na povezanom uređaju

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Основни подаци] — [Назив уређаја].

Da biste izlistali povezane uređaje/opozvali registraciju uređaja

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Prikaži listu uređaja/izbriši].

Da biste izbrisali registraciju uređaja, izaberite uređaj koji želite da izbrišete sa liste, a zatim pritisnite taster . Zatim, izaberite [Da] na ekranu za potvrdu.

Da biste opozvali registraciju svih uređaja, izaberite [Izbriši sve] u listi, a zatim [Da] u prikazu za potvrdu.