Štampanje

Reprodukovanje sadržaja sa računara

Možete uživati u sadržajima (slike/muzika/video datoteke) koji su uskladišteni na uređaju na mreži koji se nalazi u drugoj prostoriji, ako svoj TV povežete na mrežu putem rutera.

 1. Računar (server)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Album], [Video] ili [Muzika] sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 3. Pritisnite taster i izaberite naziv servera iz prikazanog menija.
 4. Izaberite fasciklu ili datoteku sa liste za reprodukciju.
  Ako izaberete fasciklu, izaberite željenu datoteku.
  Reprodukovanje započinje.

Da biste proverili podržane formate datoteka

Napomena

 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće, čak i kada koristite podržane formate.