Štampanje

Podešavanje tajmera

Da biste podesili tajmer za uključivanje

Tajmer za uključivanje automatski uključuje TV u navedeno vreme, kao na primer kada počne program koji želite da gledate. On vam takođe omogućava da TV koristite kao budilnik.

  1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Tajmeri] — [Tajmer uključen] — željena opcija sa liste aplikacija.
    Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.

Da biste podesili tajmer za gašenje

Tajmer za gašenje automatski gasi TV u prethodno podešeno vreme.

  1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Tajmeri] — [Tajmer za isključivanje] — željena opcija sa liste aplikacija.
    Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.

Napomena

  • Kada isključite i ponovo uključite TV, [Tajmer za isključivanje] se ponovo podešava na [Isključeno].