Štampanje

Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

Ako imate poteškoća, na primer da se slika ne prikazuje na ekranu ili da daljinski upravljač ne radi, resetujte TV izvršenjem sledećeg postupka. Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte da izvršite dolenavedenu proceduru fabričkog resetovanja.
Ako je na TV priključen spoljni USB uređaj, pre resetovanja isključite USB uređaj sa TV-a.

Resetovanje napajanja

 1. Ponovo pokrenite TV pomoću daljinskog upravljača.
  Pritisnite i držite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko 5 sekundi dok se ne prikaže poruka „Power off“ (napajanje isključeno).
  TV će se isključiti, a zatim će se, nakon oko jednog minuta, automatski ponovo uključiti.
 2. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže).
  Ako problem nastavi da se javlja nakon koraka 1, isključite kabl za napajanje TV-a (napajanje sa električne mreže) iz utičnice i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom). Zatim ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) u utičnicu.

Savet

Po ponovnom pokretanju TV-a vaša lična podešavanja i podaci neće biti izgubljeni.

Ресетовање на фабричка подешавања

Ako problem nastavi da se javlja nakon resetovanja napajanja, pokušajte da izvršite resetovanje fabričkih podataka.

Napomena

Izvršavanje fabričkog resetovanja će izbrisati sve podatke i podešavanja TV-a (kao što su informacije o podešavanjima Wi-Fi i kablovske mreže, podaci Google naloga i druge informacije za prijavljivanje, informacije sa Google Play i drugih instaliranih aplikacija).

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — [Ресетовање на фабричка подешавања].
 2. Izaberite [Избриши све].
  Ako ste podesili PIN kod na svom TV-u, od vas će biti zatraženo da ga unesete kada izaberete [Избриши све].
  Nakon uspešnog izvršenja procesa fabričkog resetovanja, TV će pokrenuti program za početno podešavanje. Morate prihvatiti uslove korišćenja kompanije Google i pravila privatnosti kompanije Google.