Štampanje

Nema boje/slika je tamna/boja nije odgovarajuća/slika je previše svetla.

Možete podesiti ton boje, osvetljenost, kvalitet slike na vašem TV-u u [Slika].

  • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] da biste obavili podešavanja.
  • Ako želite da resetujete podešavanje [Slika], pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Poništi].
  • Ako podesite [Ušteda energije] na [Niska] ili [Visoka], nivo crne će biti prilagođen. Pritisnite taster HOME, a zatim podesite [Подешавања] — [Snaga] — [Ekološka podešavanja] — [Ušteda energije] na [Isključeno] da biste više osvetlili ekran.

Napomena

  • Kvalitet slike zavisi od sadržaja signala.
  • Kvalitet slike se može poboljšati ako ga promenite u [Ekran] pod [Подешавања].
    Pritisnite taster ACTION MENU, izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] i podesite [Svetlina] ili [Kontrast].