Štampanje

Veličina slike/Format ekrana/široki režim se automatski menja

Veličinu slike možete izmeniti u [Ekran].
Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [Ekran].

 • Prilikom menjanja kanala ili video ulaza, ako se [Automatski format] u [Ekran] omogući, trenutno podešavanje [Široki režim] se automatski menja prema ulaznom signalu. Da biste zaključali podešavanje [Široki režim], onemogućite opciju [Automatski format].
 • Veličinu slike možete izmeniti ručno u [Široki režim].

Primer podešavanja [Široki režim] (kada je razmera originalne slike 4:3)

 • [Normalno]
  Prikazuje originalnu sliku. Trake sa strane koje popunjavaju ekran pored slike u razmeri 4:3 se prikazuju sa leve i desne strane ekrana.
 • [Zumiranje]
  Prikazuje sliku u razmeri 16:9 koja je konvertovana u format pravougaonika razmere 4:3, u pravilnoj razmeri.
 • [Široki zum]
  Uvećava sliku, pri čemu se originalna slika zadržava u najvećoj mogućoj meri.

[Široki režim] (kada je razmera originalne slike 16:9)

Slika možda neće biti prikazana kao što je predviđeno, čak i ako je u razmeri 16:9. Promenite podešavanje da biste prebacili na željeni prikaz.

 • [Normalno]
  Prikazuje sliku u razmeri 4:3 koja je raširena horizontalno u razmeru 16:9, u pravilnoj razmeri.
 • [Zumiranje]
  Prikazuje sliku u razmeri 16:9 koja je konvertovana u format pravougaonika razmere 4:3, u pravilnoj razmeri.
 • [Široki zum]
  Uvećava sliku, pri čemu se originalna slika zadržava u najvećoj mogućoj meri.

Napomena

 • [Automatski format] u [Ekran] na [Široki zum] ili [Zumiranje], pri čemu će ovo podešavanje ostati na snazi dok se ne promene kanal/izvor ili se ručno ponovo ne promeni podešavanje [Široki režim].
 • [Automatski format] u [Ekran] neće raširiti sliku dok se sadržaj prebacuje, pošto informacije sadržaja reguliše dobavljač signala za kanal. Možete ručno da promenite podešavanje [Široki režim] ako želite, što će ostati na snazi dok ne promenite kanal/ulaz ili ručno ponovo promenite podešavanje [Široki režim].
 • Veličina slike zavisi od sadržaja signala.
  • Slika postaje manja za vreme prikazivanja reklama zbog načina koji koristi dobavljač da bi emitovao sadržaj. Kada se kanali sa HD sadržajem prebace na SD sadržaj (komercijalne reklame), slika može da postane mala sa crnim okvirom.
  • Neki programi širokog ekrana su snimljeni u razmerama slike koje su veće od formata 16:9 (ovo je posebno uobičajeno za bioskopska izdanja). Vaš TV će prikazati ove programe sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana. Za više detalja, proverite dokumentaciju koja je priložena uz vaš BD/DVD (ili se obratite dobavljaču programa).
  • Programi koji se emituju u HD formatima (720p i 1080i) sa 4:3 sadržajem će uobičajeno imati crne trake na levoj i desnoj stani ekrana koje dodaje televizijska kuća.

Savet

Neki kablovski ili satelitski STB uređaji mogu takođe da regulišu veličinu slike. Ako koristite STB uređaj, obratite se proizvođaču STB uređaja za više informacija.