Štampanje

3D slike se ne prikazuju. 3D efekti su slabi. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

 • Ako su dve slike prikazane jedna pored druge, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D (Levo‑desno)].
  Ako su dve slike prikazane jedna iznad druge, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D (Gore-dole)].
 • Ako se pojavljuje ekran [3D prikaz], a 3D slike nisu prikazane, isključite uređaj koji reprodukuje 3D sadržaj i ponovo ga uključite.
 • Posmatrani 3D efekat može da se razlikuje od osobe do osobe.

Za 4K modele

 • 3D signal od 4K ne može da se prikaže.
 • Za modele pasivnih 3D naočara, gledajte TV pravo spreda. 3D efekat može da bude manje izražen u zavisnosti od položaja gledanja. Podesite ugao gledanja prema ekranu.

Za modele aktivnih 3D naočara

 • Uverite se da ne postoje prepreke između TV-a i aktivnih 3D naočara.
 • Zamenite bateriju u aktivnim 3D naočarima.
 • Uverite se da su aktivne 3D naočare priključene na napajanje.
 • Potrebno je da registrujete svoje aktivne 3D naočare sa TV-om pre upotrebe. Da biste koristili naočare sa drugim TV-om, potrebna je ponovna registracija. Isključite naočare pre ponovnog registrovanja.
 • Bežični uređaji ili mikrotalasne rerne mogu da utiču na komunikaciju između 3D naočara i TV-a pošto TV koristi propusni opseg od 2,4 GHz. U ovom slučaju, pokušajte ponovo da registrujete.
 • Ako je uređaj koji nije kompatibilan sa 3D (kao što je sistem kućnog bioskopa) povezan između TV-a i uređaja kompatibilnog sa 3D, TV neće prikazivati 3D slike. Povežite uređaj kompatibilan sa 3D direktno sa TV-om preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla koji nosi logotip HDMI.