Štampanje

Crne trake se prikazuju sa obe strane ekrana prilikom gledanja 3D slika. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

  • Crne pruge se pojavljuju na obe strane da bi obradile 3D signale prilikom podešavanja dubine 3D slika u [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [Podešavanje 3D dubine].