Štampanje

Ne možete da isključite 3D prikaz tokom gledanja 3D sadržaja. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

  • Za 3D sadržaj prikazan sa 3D signalom, 3D prikaz ne može da se isključi na vašem TV-u. Isključite 3D podešavanja na povezanom uređaju (kao što je Blu-ray plejer).