Štampanje

Poruka [3D signal je detektovan.] se automatski prikazuje kada se otkrije 3D signal. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

  • Deaktivirajte podešavanje [Obaveštenje o 3D signalu]. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [Obaveštenje o 3D signalu] — [Isključeno].