Štampanje

Prikazuje se poruka o zahtevu aplikacije za dobijanje dozvole za pristup funkcijama TV-a.

  • Izaberite da li želite da dozvolite ili zabranite aplikacijama pristup prikazanoj funkciji.
  • Možete pogledati listu dozvola za aplikacije kategorisanu prema funkcijama TV-a i izmeniti podešavanja dozvola za svaku od aplikacija. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Апликације] — [Дозволе за апликације] — željena funkcija TV-a.