Štampanje

Ekran se zatamni nakon određenog vremenskog perioda. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Ako deo ili cela slika ostanu nepomični, ekran će postepeno postajati tamniji da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo je funkcija koja služi za zaštitu panela i ne predstavlja kvar.