Štampanje

Na ekranu se pojavljuje bela linija. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Osvežavanje panela se automatski pokreće nakon što je TV korišćen u dužem vremenskom periodu da bi se smanjilo zadržavanje slike. Osvežavanje panela se pokreće nakon gašenja TV-a i traje oko jedan sat. Tokom izvršavanja osvežavanja panela na ekranu može biti vidljiva bela linija. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.