Štampanje

Osvežavanje panela se ne završava. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

  • Osvežavanje panela funkcioniše kada je temperatura okoline između 10 °C i 40 °C. Ako je temperatura prostorije van ovog opsega prilikom izvršavanja osveživanja panela, proces se ne završava i prikazuje se poruka. Ako je prikazana poruka, proverite temperaturu prostorije.