Štampanje

HDR slike visoke rezolucije se ne prikazuju.

Sledeći uslovi se moraju ispuniti za gledanje HDR slika visoke rezolucije kao što je 4K (50p/60p)*.

  • Priključite uređaj koji može da reprodukuje 4K (50p/60p)* na HDMI IN 2/3.
  • Koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava protok od 18 Gbps.
  • Podesite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format] tako što ćete izabrati [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] — [Poboljšani format].
  • Proverite da li priključeni uređaj ima najsvežija podešavanja i firmver.

* Dostupnost zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.