Štampanje

Audio buka.

  • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
  • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
  • Da biste izbegli TV smetnje, uverite se da koristite neoštećen kabl antene (vazdušne).