Štampanje

Jačina zvuka slušalica/Bluetooth audio uređaja se ne može promeniti.

  • Ako ne možete da prilagodite jačinu zvuka slušalica ili Bluetooth audio uređaja pomoću dugmadi Volume+/-, pritisnite dugme ACTION MENU i izaberite [Jačina zvuka u slušalicama]/[Jačina zvuka Bluetooth uređaja].

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].