Štampanje

Želite da dobijate zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja/audio sistema i zvučnika na TV-u.

Da biste dobili zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja i zvučnika na TV-u

Zvuk može da se reprodukuje iz slušalica ili Bluetooth audio uređaja i sa zvučnika na TV-u ako izvršite podešavanja u nastavku. Međutim, način podešavanja zavisi od toga da li model TV-a podržava A2DP.

Modeli koji podržavaju A2DP i mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

Ako model TV-a ne podržava A2DP

  • Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Veza između slušalica i zvučnika] — [Isključeno] da bi se zvuk emitovao i sa uređaja povezanog u priključak za slušalice i sa zvučnika na TV-u.

Bluetooth audio uređaji kao što su Bluetooth slušalice se ne mogu koristiti.

Ako model TV-a podržava A2DP

  • Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Usmeravanje zvuka na TV zvučnike i ostale uređaje] da bi zvuk mogao da se reprodukuje i sa uređaja povezanog na priključak za slušalice ili sa Bluetooth slušalica i sa zvučnika na TV-u.

Da biste emitovali zvuk i sa audio sistema koji je povezan putem ARC veze i sa zvučnika na TV-u

Zvuk se može istovremeno emitovati i sa audio sistema povezanog sa TV-om i sa zvučnika na TV-u ako su ispunjeni sledeći uslovi.

  • Povezivanje TV-a i audio sistema digitalnim optičkim kablom
  • Postavka [Digitalni audio izlaz] na [PCM]

Za pojedinosti o povezivanju digitalnim optičkim kablom pogledajte stranu Priključivanje audio sistema.