Štampanje

Ne možete da uključite aktivne 3D naočare. (samo 3D modeli)

  • Zamenite bateriju. (primenljivo samo na TDG-BT400A/BT500A.)
    1. Pritisnite taster za otključavanje vrhom olovke ili sličnim predmetom, pa izvadite kućište baterije.
    2. Bateriju zamenite novom. Nakon toga, obavezno ubacite kućište baterije tako da ono bude dobro zaključano na pravilnom mestu.
      1. CR2025 (-) strana