Štampanje

TV se isključuje odmah nakon uključivanja. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

U tom slučaju, TV je možda u režimu resetovanja slike. Kada je omogućen režim resetovanja slike, TV se isključuje na oko 10 minuta nakon uključivanja, pa se zatim ponovo uključuje da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.

Ponovo uključite TV pomoću daljinskog upravljača i onemogućite režim resetovanja slike.

  • Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Režim resetovanja slike].