Štampanje

Sa povezanog uređaja ne dolazi slika.

  • Uključite povezani uređaj.
  • Proverite kablovsku vezu između uređaja i TV-a.
  • Pritisnite taster Input selectda biste prikazali listu ulaza, a zatim izaberite željeni ulaz.
  • Umetnite ispravno USB disk.
  • Uverite se da je USB disk pravilno formatiran.
  • Operacija se ne garantuje za sve USB diskove. Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od karakteristika USB diska ili video datoteka koje se reprodukuju.
  • Ako je povezani uređaj priključen na HDMI IN priključak 2 ili 3, priključite ga na HDMI IN priključak 1 ili 4.
  • Promenite format HDMI signala HDMI ulaza koji ne prikazuje sliku u standardnom formatu. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala].