Štampanje

Ne možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.

  • Proverite da li vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync.
  • Proverite da li je [Kontrola za HDMI] podešeno na uređaju kompatibilnom sa BRAVIA Sync i da li je [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola] podešeno na TV-u.