Štampanje

Ne možete da upravljate drugim AV prijemnikom.

  • Može da se koristi samo jedan AV prijemnik kompatibilan sa BRAVIA Sync.