Štampanje

Spoljni uređaj (kao što je STB uređaj ili AV prijemnik) se ne može kontrolisati pomoću IR Blaster-a. (Samo za modele kompatibilne sa IR Blaster-om.)

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

  • Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
  • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.
  • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija možda neće raditi. Umesto toga, probajte da taster pritiskate više puta uzastopno.
  • Neki spoljni uređaji možda neće reagovati na neke tastere u „Meni radnji“.
  • IR Blaster možda nije pravilno podešen. Da biste podesili IR Blaster, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster].