Štampanje

Neke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru nisu prikazane.

  • Nepodržane datoteke možda neće biti prikazane.
  • Možda neće biti prikazane sve fascikle/datoteke u zavisnosti od statusa sistema.