Štampanje

Funkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.

  • Proverite da li je uređaj uključen.
  • Zamenite baterije uređaja.
  • Ponovo registrujte uređaj.
  • Bluetooth uređaji koriste frekvenciju 2,4 GHz, stoga brzina komunikacije može povremeno da se pogorša ili prekine zbog smetnji bežične LAN veze.
    Ako se kućni električni aparati (npr. mikrotalasne rerne ili mobilni uređaji) nalaze u blizini, verovatnije je da će doći do smetnji u radio talasima.
  • TV ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog smetnji u bežičnoj komunikaciji.
  • Za primenljive udaljenosti za komunikaciju između TV-a i drugih uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu uređaja.
  • Kada se više Bluetooth uređaja poveže sa TV-om, kvalitet Bluetooth komunikacije može da se pogorša.