Štampanje

Neki od plaćenih sadržaja se ne mogu reprodukovati.

  • Uređaj koji emituje izvorni signal mora biti usklađen sa standardima HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
    Neki od plaćenih sadržaja možda neće moći da se prikažu na uređaju koji nije usaglašen sa HDCP 2.0/2.1/2.2 standardima.