Štampanje

Ne možete da isključite STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) pomoću daljinskog upravljača TV-a putem funkcije IR Blaster.

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

  • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim izaberite [Snaga (STB uređaj)] u [Meni].