Štampanje

Ne možete da koristite USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

 • Proverite da li je USB čvrsti disk:
  • pravilno priključen.

   Proverite da li je priključen na plavi USB3 priključak označen sa „HDD REC“.

  • uključen.
  • registrovan na TV-u.

   Da biste registrovali USB čvrsti disk na TV, pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].

 • Povezivanje USB čvrstog diska preko USB razdelnika nije podržano.
 • Izvršite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.
  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].