Štampanje

Snimanje ne može da se izvrši / snimanje nije uspelo. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

 • Ako snimanje ne uspe. razlog će biti naveden u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite dugme TITLE LIST, a zatim izaberite [Lista grešaka prilikom snimanja].
 • Proverite slobodan prostor na čvrstom disku. Ako je preostalo malo prostora, izbrišite nepotrebne sadržaje.
 • Sledeći programi se ne mogu snimati.
  • Programi koji su zaštićeni od kopiranja
  • Analogni programi
  • Programi sa spoljnih ulaza (uključujući programe sa priključenog STB uređaja)
  • Sadržaj koji se strimuje
 • Snimanje pomoću tajmera može biti nemoguće ako se vreme emitovanja programa promeni.