Štampanje

Snimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

  • Snimanje se ne može izvršiti ako se kabl za napajanje naizmeničnom strujom ili kablovi za povezivanje isključe tokom snimanja. Tokom snimanja nemojte isključivati kablove. U suprotnom, sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj može biti izgubljen.