Štampanje

USB čvrsti disk ne može da se registruje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

  • Proverite da li je USB čvrsti disk priključen na USB3 priključak (plavi) označen sa „HDD REC“.
  • Ako je USB čvrsti disk pravilno priključen na plavi USB3 priključak, registrujte ga za snimanje ponovo jer je već registrovan kao uređaj čija namena nije snimanje (na primer, čuvanje podataka).

Napomena

  • Ako postoje uređaji priključeni na priključke USB1 i USB2, privremeno ih isključite dok ne registrujete USB čvrsti disk.
  1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање].
  2. Iz [Меморија уређаја], izaberite USB čvrsti disk koji želite da registrujete za snimanje.
  3. Izaberite [Registruj za snimanje].
  4. Pratite uputstva na ekranu za registraciju USB čvrstog diska na TV-u.
  • Upotrebite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.

    Da biste izvršili [Provera performansi HDD-a], pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].