Štampanje

LED osvetljenje se ponekad pali.

LED osvetljenje se uključuje u različitim situacijama, kao na primer prilikom ažuriranja softvera ili snimanja.

Za pojedinosti pogledajte Kako se pale LED lampice.