Štampanje

Prikazana je poruka [Osvežavanje panela nije završeno]. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

Osvežavanje panela se automatski pokreće nakon što je TV korišćen u dužem vremenskom periodu da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ako je tokom izvršavanja osvežavanja panela TV uključen, kabl za napajanje je isključen ili temperatura okoline izlazi iz opsega između 10 °C i 40 °C, proces se neće završiti i prikazaće se ova poruka.

  • Ako se osvežavanje panela pokrenulo automatski, ono će ponovo biti pokrenuto kada isključite TV pomoću daljinskog upravljača.
  • Ako je osvežavanje panela pokrenuto ručno, morate ga odabrati ponovo.