Štampanje

Tastatura

Ne možete vršiti operacije na trenutnom ekranu nakon prikazivanja tastature na ekranu.

  • Da biste ponovo mogli da vršite operacije na ekranu iza tastature na ekranu, pritisnite taster BACK na daljinskom upravljaču.