Skriv ut

Flytta appar till ett USB-minne

Du kan flytta hämtade appar till ett USB-minne om du vill öka det lediga utrymmet i TV:n.

Observera

 • När du formaterar USB-minnet raderas alla data som har sparats i USB-minnet. Säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar.
 • Om du gör så formateras USB-minnet för exklusiv användning med TV:n. Därför kanske du inte kan använda USB-minnet med en dator osv.
 • Vissa appar kan inte flyttas till ett USB-minne.
 1. Anslut USB-minnet till TV:n.
 2. Tryck på HOME-knappen, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet.
 3. Formatera den som en intern lagringsenhet.
 4. När formateringen är klar ska du trycka på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Appar].
 5. Välj appen som du vill flytta till USB-minnet.
 6. Välj USB-minnet från det använda lagringsutrymmet. Appen flyttas till USB-minnet.

Tips

 • Upprepa steg 4 till 6 för att flytta ytterligare appar till USB-minnet.

Så här tar du bort ett USB-minne

 1. Tryck på HOME, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet och välj sedan alternativet för att ta bort det.

Observera

 • USB-minnet används endast för att spara appar. Om du vill använda USB-minnet för andra ändamål måste du formatera det igen.
 • Om du tar bort en app i USB-minnet med hjälp av en dator, kan du inte starta den från TV:n.
 • Om du tar bort USB-minnet från TV:n kan du inte använda program som flyttades till USB-minnet.
 • Du kan inte ange USB-minnet som installationsplatsen för appen. Först ska du installera appen på TV som vanligt, och sedan flytta den till USB-minnet.