Skriv ut

Home-menyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME -knappen på fjärrkontrollen heter Startmenyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Sök, Meddelanden, Ingångar och Inställningar (A)

/:
Använd mikrofonen på fjärrkontrollen eller tangentbordet på skärmen som visas på TV:n för att mata in sökord och söka efter olika typer av innehåll.
För röstsökning, se sidan Sökning efter röst.
(Aviseringar):
Visas när det finns meddelanden, t.ex. när det finns ett anslutningsproblem eller en programuppdatering. Numret anger antalet meddelanden.
(Ingångar):
Växlar ingångsenhet som är ansluten till TV:n.
(Inställningar):
Konfigurera olika inställningar som berör TV:n.
Mer information finns på sidan Inställningar.

Appar (B)

Visa dina favoritappar.

  • Om du väljer [Appar] visas en lista över installerade appar.
  • Välj [Lägg till appen i favoriter] för att lägga till en app i favoriter.
  • Om du väljer en app som du har lagt till och trycker och håller in -knappen på fjärrkontrollen kan du ändra sorteringsordningen eller ta bort en favorit.
  • Om du väljer en TV-app kan du titta på tv-sändningar eller ingångskälla.

Nästa (C)

Visar vad du kan titta på sedan beroende på innehållet.

Kanaler (D)

Raden under Appar (B) heter ”Kanaler”. Här kan du titta på rekommenderat innehåll från videostreamingtjänster.

Tips

  • Historiken för kanaler som du har tittat på visas i [TV].
  • Du kan lägga till innehåll i Nästa genom att välja innehåll på vilken kanal som helst och trycka och hålla inne -knappen på fjärrkontrollen.
  • På startmenyn kan du ändra ordningen på raderna under ”Nästa (C)”. Använd knapparna / för att flytta fokus till den runda ikonen på raden du vill flytta och tryck på (eller beroende på TV:ns visningsspråk) för att kunna flytta raden upp eller ner genom att trycka på / -knapparna.

Anpassa kanaler (E)

[Anpassa kanaler] används för att visa eller dölja de valda kanalerna.

Tips