Skriv ut

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda knapparna / / / och .

Vilken fjärrkontroll som medföljer varierar beroende på modell. Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Referensmaterial.

  1. Använd , , och för att ”fokusera” på önskat alternativ.
  2. Tryck på mitten av knappen för att välja alternativet i fokus.

Återgå till den föregående skärm

Tryck på BACK-knappen.

Tips