Skriv ut

Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk

Illustration of the connection method
 1. Dator
 2. Trådlös router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurera den trådlösa routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet].
 3. Välj ett nätverk som du vill ansluta till och ange lösenordet.
  Om TV:n inte kan ansluta till Internet/Nätverket, se sidan TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket..

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

 1. Om du vill inaktivera [Wi-Fi] trycker du på HOME och väljer [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi].

Tips

 • För jämn videoströmning:
  • Ändra inställningen för din trådlösa router till en nätverksstandard med hög hastighet såsom 802.11n om möjligt.
   Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router, eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.

Observera

 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.