In

Chuyển các ứng dụng sang thiết bị nhớ USB

Bạn có thể chuyển các ứng dụng đã tải xuống sang thiết bị nhớ USB để tăng dung lượng khả dụng trong TV.

Lưu ý

 • Khi bạn định dạng thiết bị nhớ USB thì mọi dữ liệu lưu trong thiết bị nhớ USB đó sẽ bị xóa. Hãy lưu dự phòng dữ liệu quan trọng của bạn trước khi định dạng.
 • Thực hiện thao tác này sẽ định dạng thiết bị nhớ USB để sử dụng riêng với TV. Do đó, bạn có thể không sử dụng được thiết bị nhớ USB với máy tính v.v.
 • Không thể chuyển một số ứng dụng sang thiết bị nhớ USB.
 1. Kết nối một thiết bị nhớ USB với TV.
 2. Bấm nút HOME, chọn [Cài đặt] — [Bộ nhớ và đặt lại] — thiết bị nhớ USB muốn sử dụng.
 3. Định dạng nó như một thiết bị lưu trữ bên trong.
 4. Khi định dạng xong, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ứng dụng].
 5. Chọn ứng dụng bạn muốn chuyển sang thiết bị nhớ USB.
 6. Chọn thiết bị nhớ USB từ thiết bị lưu trữ được sử dụng. Ứng dụng sẽ được chuyển sang thiết bị nhớ USB.

Mẹo

 • Lặp lại các bước từ 4 đến 6 để chuyển các ứng dụng khác sang thiết bị nhớ USB.

Để gỡ bỏ một thiết bị nhớ USB

 1. Bấm nút HOME, chọn [Cài đặt] — [Bộ nhớ và đặt lại] — thiết bị nhớ USB muốn gỡ bỏ và sau đó chọn tùy chọn để gỡ bỏ thiết bị.

Lưu ý

 • Thiết bị nhớ USB chỉ được sử dụng để lưu ứng dụng. Để sử dụng thiết bị nhớ USB cho các mục đích khác thì bạn phải định dạng lại.
 • Nếu bạn sử dụng máy tính để xóa một ứng dụng trong thiết bị nhớ USB thì bạn sẽ không thể mở ứng dụng đó qua TV.
 • Nếu bạn gỡ bỏ thiết bị nhớ khỏi TV thì bạn sẽ không thể sử dụng các ứng dụng được chuyển sang thiết bị nhớ USB.
 • Bạn không thể chỉ định một thiết bị nhớ USB làm nơi cài đặt một ứng dụng. Trước hết, hãy cài đặt ứng dụng lên TV như thông thường và sau đó chuyển ứng dụng đó sang thiết bị nhớ USB.