In

Hiển thị hình ảnh trong một màn hình nhỏ

Bạn có thể hiển thị hình ảnh đang xem (các chương trình TV hoặc nội dung từ các thiết bị được kết nối qua HDMI) dưới dạng một màn hình nhỏ trong góc.

Vị trí của màn hình nhỏ khác nhau tùy vào TV của bạn.

Hiển thị hình ảnh dưới dạng một màn hình nhỏ

 1. Bấm nút ACTION MENU khi đang xem một chương trình TV hoặc nội dung từ thiết bị HDMI và sau đó chọn [Ảnh trong ảnh].
  Hình ảnh hiện tại được hiển thị dưới dạng một màn hình nhỏ trong góc.

Lưu ý

 • Màn hình nhỏ được hiển thị trên đỉnh của ứng dụng được sử dụng gần đây nhất. Tuy nhiên, ứng dụng được hiển thị có thể khác nhau, tùy thuộc vào một số các điều kiện.
 • Các thao tác như thay đổi kênh bị vô hiệu hóa khi đang xem bằng màn hình nhỏ.
 • Chương trình TV, ngõ vào bên ngoài như thiết bị HDMI, các ứng dụng phát lại phim, hoặc các ứng dụng phát lại hình ảnh hoặc âm nhạc không thể được hiển thị cùng một lúc.
 • Vị trí của màn hình nhỏ được điều chỉnh tự động. Bạn không thể đặt thủ công.

Đóng màn hình nhỏ hoặc quay về toàn màn hình

 1. Bấm nút HOME để hiển thị Màn hình Chính.
  Một thông báo cho màn hình nhỏ được hiển thị ở trên cùng của màn hình.
 2. Trong thông điệp hiển thị màn hình nhỏ, chọn [Mở].
 3. Sử dụng nút bên dưới màn hình nhỏ để đóng màn hình nhỏ hoặc trở lại toàn màn hình.
  Hình bên dưới là một hình minh họa và có thể sẽ khác so với màn hình thực tế.