In

Sử dụng điều khiển từ xa

Bạn có thể thao tác với nhiều tính năng của TV bằng cách sử dụng nút / / / .

Thiết bị điều khiển từ xa kèm theo sẽ khác nhau tùy vào mẫu máy của bạn. Để biết mô tả về các nút của điều khiển từ xa, hãy tham khảo Hướng dẫn Tham khảo.

  1. Sử dụng nút , , để “hướng tiêu điểm” vào mục mong muốn.
  2. Bấm vào giữa của nút để chọn mục đang có tiêu điểm.

Để quay về màn hình trước

Bấm nút BACK.

Mẹo