In

Tính năng Trợ năng

Kiểu TV này có các tính năng hỗ trợ người dùng trong [Trợ năng] như chức năng chuyển văn bản trên màn hình thành giọng nói, thu phóng để giúp đọc văn bản dễ dàng hơn và hiển thị phụ đề.

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Trợ năng] để thiết lập các tính năng hỗ trợ người dùng.

[Trợ năng] có chức năng phím tắt để bạn có thể bật hoặc tắt nó bằng cách nhấn và giữ nút Mutingtrên thiết bị điều khiển từ xa trong 3 giây.

Mẹo

  • Cài đặt mặc định cho chức năng vận hành khi bạn nhấn và giữ nút Mutingtrên thiết bị điều khiển từ xa trong 3 giây là [Trình đọc màn hình]. Bật chức năng này dùng [Phím tắt trợ năng] trong [Trợ năng], và thay đổi tính năng được gán dùng [Dịch vụ phím tắt].
  • Để sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói với Hướng dẫn Trợ giúp, hãy sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh để xem Hướng dẫn Trợ giúp trên trang web hỗ trợ của Sony.

    http://www.sony-asia.com/support/
    http://www.sony-asia.com/support/