In

Sắp xếp các kênh hoặc chỉnh sửa danh sách chương trình

Bạn có thể sắp xếp danh sách hiển thị kênh theo thứ tự ưu tiên của bạn.

Đối với các kênh kỹ thuật số

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập kỹ thuật số] — [Dò kênh kỹ thuật số] — [Chỉnh Sửa Danh Sách Chương Trình].
  2. Chọn chương trình bạn muốn chuyển đến vị trí mới.
  3. Chọn vị trí mới nơi bạn muốn di chuyển chương trình được chọn.

Đối với các kênh analog

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập analog] — [Sắp xếp chương trình].
  2. Chọn chương trình bạn muốn chuyển đến vị trí mới.
  3. Chọn vị trí mới nơi bạn muốn di chuyển chương trình được chọn.

Lưu ý

  • Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.