In

Thông tin về việc sử dụng thiết bị HDD USB để ghi lại (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

 • Thiết bị HDD USB phải được sử dụng riêng cho việc ghi lại. Hãy sử dụng một thiết bị HDD USB khác để xem ảnh và video.
 • Chức năng này chỉ khả dụng trên một số kiểu TV ở Châu Âu, Châu Úc và New Zealand.
 • Chỉ có các HDD USB lớn hơn 32 GB mới được hỗ trợ.
 • Kết nối thiết bị HDD USB qua USB hub không được hỗ trợ. Kết nối thiết bị trực tiếp với TV.
 • Mọi dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị HDD USB sẽ bị xóa khi thiết bị được định dạng trong quá trình đăng ký. Không thể sử dụng thiết bị HDD USB với PC khi thiết bị đã được đăng ký với TV. Để có thể sử dụng thiết bị HDD USB trên PC, hãy định dạng thiết bị đó trên PC. (Lưu ý rằng mọi dữ liệu trong thiết bị HDD USB sẽ bị xóa.)
 • Có thể đăng ký tối đa 8 thiết bị HDD USB.
 • Chỉ có TV này mới có thể phát dữ liệu được ghi lại trên HDD USB đã đăng ký với TV này.
 • Việc ghi lại chỉ được hỗ trợ cho các chương trình phát TV và radio kỹ thuật số. Ghi lại các chương trình phát dữ liệu không được hỗ trợ.
 • Không thể ghi lại được các tín hiệu bị đảo tần số/mã hóa.
 • Không thể thực hiện ghi lại trong các trường hợp sau:
  • TV không thể nhận ra thiết bị HDD USB đã đăng ký.
  • Có hơn 1.000 chương trình được ghi lại trên thiết bị HDD USB.
  • Thiết bị HDD USB đã đầy.
 • Tự động chọn chương trình có thể không khả dụng khi chương trình đang được ghi lại.
 • Không thể ghi lại một chương trình trừ khi việc ghi lại đã được cho phép.
 • Nếu TV bị tác động trong quá trình ghi lại trên HDD USB thì có thể xuất hiện tiếng ồn trong nội dung được ghi lại.
 • Trong mọi trường hợp Sony sẽ không chịu trách nhiệm về việc không ghi lại được hay bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào đối với nội dung đã ghi hoặc có liên quan đến trục trặc của TV, nhiễu tín hiệu hoặc bất kỳ sự cố nào khác.