In

Kết nối với Đầu Blu-ray hoặc DVD

Kết nối đầu Blu-ray/DVD với TV.

Sử dụng một phương thức kết nối bên dưới tùy vào đầu nối khả dụng trên TV của bạn.

Lưu ý

 • Các đầu nối khả dụng tùy vào mẫu thiết bị/khu vực/quốc gia của bạn.

Mẹo

 • Bạn cũng có thể kết nối một bộ chuyển tín hiệu (hộp chuyển tín hiệu cáp/vệ tinh) theo cùng cách như đầu đọc Blu-ray/DVD.

Kết nối HDMI

Để có chất lượng hình ảnh tối ưu, chúng tôi khuyến nghị kết nối đầu phát với TV bằng cáp HDMI. Nếu đầu Blu-ray/DVD có một giắc (lỗ cắm) HDMI, hãy kết nối với nó bằng cáp HDMI.

 1. Đầu đọc Blu-ray/DVD (giống như kết nối bộ chuyển tín hiệu)
 2. Cáp HDMI (không kèm theo)*

* Hãy đảm bảo sử dụng cáp HIGH SPEED HDMI được phép, có logo HDMI.

 • Nếu thiết bị có một giắc (lỗ cắm) DVI, hãy kết nối nó với cổng HDMI (có AUDIO IN) thông qua một thiết bị chuyển đổi (không kèm theo) - HDMI và kết nối với các giắc (lỗ cắm) ngõ ra âm thanh của thiết bị với HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO IN.
  Tính khả dụng tùy thuộc vào kiểu Tv/vùng/quốc gia của bạn. Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo để kiểm tra xem TV của bạn có hỗ trợ HDMI 3 AUDIO IN / HDMI 1 AUDIO IN không.

Kết nối component video

Nếu đầu Blu-ray/DVD của bạn có các giắc (lỗ cắm) component video, hãy kết nối đầu với TV bằng cáp component video và cáp âm thanh.

 1. Đầu đọc Blu-ray/DVD (giống như kết nối bộ chuyển tín hiệu)
 2. Cáp component video (không được cung cấp)
 3. Cáp âm thanh (không được cung cấp)

Kết nối composite

Nếu đầu Blu-ray/DVD có giắc (lỗ cắm) composite, hãy kết nối với chúng bằng cáp video/âm thanh composite.

 1. Đầu đọc Blu-ray/DVD (giống như kết nối bộ chuyển tín hiệu)
 2. Cáp video/âm thanh composite (không được cung cấp)

Nếu sử dụng Cáp mở rộng Analog

 1. Đầu đọc Blu-ray/DVD (giống như kết nối bộ chuyển tín hiệu)
 2. Cáp mở rộng Analog (được cung cấp)*
 3. Cáp RCA (không kèm theo)

* Việc Cáp mở rộng Analog có được cung cấp hay không tùy thuộc vào kiểu Tv/vùng/quốc gia của bạn.