In

Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ

TV hỗ trợ các cấu hình sau:

  • HID (Cấu hình thiết bị giao diện người dùng)
  • HOGP (Cấu hình HID qua GATT)
  • A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)*
  • AVRCP (Cấu hình Điều khiển Từ xa Âm thanh/Video)*
  • 3DSP (Cấu hình Đồng bộ hóa 3D)*
  • SPP (Cấu hình cổng nối tiếp)

* Khả dụng tùy thuộc vào kiểu Tv/vùng/quốc gia của bạn.

Các mẫu thiết bị hỗ trợ A2DP và AVRCP có [Đồng bộ hóa A/V] trong [Cài đặt] — [Âm thanh].