In

Phát nội dung từ máy tính

Bạn có thể thưởng thức nội dung (các tập tin hình ảnh/nhạc/video) lưu trên một thiết bị mạng ở một phòng khác, nếu bạn kết nối TV với một mạng gia đình qua bộ định tuyến.

 1. Máy tính (Máy chủ)
 2. Bộ định tuyến
 3. Modem
 4. Internet
 1. Kết nối TV với mạng gia đình của bạn.
 2. Bấm nút HOME, chọn (biểu tượng Ứng dụng) từ trình đơn Chính, và chọn [Album], [Video], hoặc [Âm nhạc] từ danh sách ứng dụng.
  Nếu thiết bị điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bạn có thể bấm nút APPS để hiển thị danh sách ứng dụng.
 3. Nhấn nút và chọn tên máy chủ từ trình đơn được hiển thị.
 4. Chọn thư mục hoặc tệp cần phát từ danh sách.
  Nếu bạn chọn một thư mục, hãy chọn tệp mong muốn.
  Bắt đầu phát.

Để kiểm tra các định dạng tệp được hỗ trợ

Lưu ý

 • Tùy vào tệp, chế độ phát có thể không hoạt động ngay cả khi sử dụng các định dạng được hỗ trợ.