In

[Cài đặt màn ảnh chuyên gia] (chỉ các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED)

Các tùy chọn này khả dụng đối với các kiểu TV được trang bị tấm nền OLED và được sử dụng để ngăn hiện tượng lưu ảnh.

Nếu một hình ảnh được hiển thị lặp lại nhiều lần hoặc hiển thị trong các khoảng thời gian dài thì hiện tượng lưu ảnh có thể xảy ra.
TV có hai chức năng, [Dịch chuyển pixel] và [Làm mới màn ảnh], được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng lưu hình.

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Cài đặt màn ảnh chuyên gia] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Dịch chuyển pixel]
Di chuyển hình ảnh được hiển thị trong các khoảng thời gian bằng nhau để ngăn hiện tượng lưu ảnh. Trong trường hợp bình thường, hãy sử dụng TV với tùy chọn này được bật.
[Làm mới màn ảnh]
Chỉ thực hiện làm mới màn ảnh thủ công khi hiện tượng lưu ảnh đặc biệt dễ nhận thấy.

Lưu ý

  • Chỉ thực hiện làm mới màn ảnh khi hiện tượng lưu ảnh đặc biệt dễ nhận thấy. Ví dụ như chỉ thực hiện một lần mỗi năm. Tránh thực hiện nhiều hơn một lần mỗi năm bởi vì làm như vậy có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của tấm nền.
  • Cần khoảng một giờ để hoàn thành quá trình làm mới màn ảnh. Một đường màu trắng có thể hiển thị trên màn hình trong quá trình làm mới màn ảnh. Đây không phải là một trục trặc của TV.
  • Thực hiện điều chỉnh khi nhiệt độ phòng nằm trong khoảng từ 10°C đến 40°C. Nếu nhiệt độ phòng nằm ngoài phạm vi này, làm mới màn hình có thể không hoàn tất.